top of page

Peyzaj Tasarım ve Peyzaj Projelendirme

Peyzaj Planlamaya göre mikro ölçekli projelerdir. Peyzaj; doğal ve kültürel tüm yaşam alanlarının alanın işlev, estetik, sanat ve insan ihtiyaçları düşünülerek 1/50, 1/100, 1/1000 ölçeklerinde, belirli kurallar çerçevesinde tasarlanıp çizilmesidir.

Image by Sergey Zolkin
Image by SOHAM BANERJEE

Peyzaj Projeleri

• Avan Proje

• Uygulama (Aplikasyon Projesi)

• Altyapı Projesi

• Bitkilendirme Projesi

Image by Sven Mieke
Image by Sergey Zolkin

Peyzaj Projeleri

• Detay Projesi

• Kesit ve Görünüşler

• Metraj ve Keşif

bottom of page